Pre dosiahnutie požadovaného efektu prosím postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 • Umyte si ruky mydlom a vodou, potom si ich osušte čistým uterákom (obr.1).
 • Ak nosíte kontaktné šošovky vyberte si ich z očí.
 • Jemne ukazovákom stiahnite dolné viečko tak, aby vznikla malá medzera medzi spodným viečkom a očnou buľvou (obr. 2).
 • Nakloňte hlavu dozadu (obr. 3). Zabráňte kontaktu fľaštičky s očami alebo viečkami.
 • Druhou rukou držte fľaštičku medzi palcom a ostatnými prstami. Otočte fľaštičku hore dnom a kvapkadlo namierte na oko vo vzdialenosti 5-10 cm.
 • Jemne stlačte fľaštičku, kým sa predpísaný počet kvapiek nedostane do oka (kvapkajte do dolnej časti vnútorného kútika oka), alebo dovtedy, kým sa neodstráni z oka cudzie teliesko.
 • Oči majte niekoľko sekúnd zatvorené, aby sa kvapky rovnomerne rozptýlili po povrchu oka.
 • Uzavrite fľaštičku a uložte ju do zvislej polohy a skladujte za odporúčaných podmienok (teplota do 25°C).

Odporúčania

 • Ak máte problém si kvapky aplikovať, skúste si pri ich aplikácii ľahnúť, použiť zrkadlo, prípadne poproste inú osobu, aby Vám s aplikáciou kvapiek pomohla.
 • Deťom kvapkajte očné kvapky tak, že dieťa leží na chrbte, Vy mu jednou rukou jemne podržte spodné viečko a poproste dieťa nech sa pozerá smerom hore. Druhou rukou mu kvapnite požadované množstvo kvapiek a poproste ho, aby jemne zažmurkalo. Tak sa roztok rozptýli po celom povrchu oka. Ako odmenu môžete menším deťom stiahnuť našu maľovanku.
 • Dodržiavajte odporúčanú dobu spotreby. Kvapky uchovávajte podľa odporúčania. Udržujte ich sterilné, nechytajte kvapkadlo, nedotýkajte sa ním oka a ničím ho neutierajte.