Pro dosažení požadovaného efektu prosím postupujte dle těchto jednoduchých kroků:

 • Umyjte si ruce mýdlem a vodou, potom si je osušte čistým ručníkem (obr.1).
 • Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je z očí.
 • Jemně ukazováčkem stáhněte dolní víčko tak, aby vznikla malá mezera mezi Vaším spodním víčkem a okem (obr. 2).
 • Zakloňte hlavu dozadu (obr. 3). Zabraňte kontaktu lahvičky s okem, víčky nebo řasami
 • Druhou rukou držte lahvičku mezi palcem a ostatními prsty. Otočte lahvičku dnem vzhůru a kapátko namiřte na oko ze vzdálenosti 5 – 10 cm.
 • Jemně stlačte lahvičku, pokud se předepsaný počet kapek nedostane do oka nebo pokud se z oka neodstraní cizí tělísko
 • Oči ponechejte několik vteřin zavřené, aby se kapky rovnoměrně rozptýlily po povrchu oka (obr. 4).
  Uzavřete lahvičku a uložte ji do svislé polohy. Skladujte za doporučených podmínek (teplota do 25°C).

Doporučení

 • Jestliže máte problém si kapky výše uvedeným způsobem aplikovat, zkuste si při kapání do očí lehnout, použít zrcadlo, případně poproste jinou osobu, aby Vám s kapáním do očí pomohla.
 • Dětem kapejte tak, že dítě leží na zádech. Vy mu jednou rukou jemně přidržte spodní víčko a požádejte dítě, aby se dívalo nahoru. Druhou rukou mu vkápněte požadované množství kapek do oka a požádejte je, aby si zamrkalo. Jako odměnu můžete malému dítěti stáhnout naši omalovánku.
 • Dodržujte prosím doporučenou dobu spotřeby. Kapky uchovávejte v papírovém obalu. Udržujte je sterilní. Nedotýkejte se kapátka, ničím kapátko neutírejte.