Pro dosažení požadovaného efektu prosím postupujte dle těchto jednoduchých kroků: 

 • Umyjte si ruce mýdlem a vodou, potom si je osušte čistým ručníkem (obr.1).
 • OCUflash blue se může používat i pokud jsou kontaktní čočky nasazeny na oku.
 • Odšroubujte uzávěr lahvičky. Před první aplikací se doporučuje vyzkoušet si první kapku kápnout mimo oko jemným stlačením lahvičky. Při nadměrně silném stisku lahvičky může být vytlačen roztok ve větším objemu.
 • Jemně ukazováčkem stáhněte dolní víčko tak, aby vznikla malá mezera mezi Vaším spodním víčkem a okem (obr. 2).
 • Zakloňte hlavu dozadu (obr. 3). Zabraňte kontaktu lahvičky s okem, víčky nebo řasami.
 • Druhou rukou držte lahvičku mezi palcem a ostatními prsty. Otočte lahvičku dnem vzhůru a kapátko namiřte na oko ze vzdálenosti 5 – 10 cm.
 • Jemně stlačte lahvičku, pokud se předepsaný počet kapek nedostane do oka. Potom uvolněte dolní víčko a pomalu oko zavřete.
 • Pokud potřebujete kápnout další kapku, ponechte nasávat vzduch zpět do lahvičky až do doby, kdy se lahvička vrátí do původního tvaru před stlačením.
 • Mezi stlačením lahvičky a samotným vykápnutím kapky může uplynout několik vteřin. Nestláčejte lahvičku příliš silně.
 • Oči ponechejte několik vteřin zavřené, aby se kapky rovnoměrně rozptýlily po povrchu oka (obr. 4).
 • Po aplikaci kapek je vhodné lahvičkou jednou zatřepat směrem dolů. Kapátka se nedotýkáme. Tímto manévrem se odstraní z povrchu kapátka přebytek roztoku. Oční kapky budou i nadále sterilní. 
 • Hned po použití uzavřete lahvičku a uložte ji do svislé polohy. Skladujte za doporučených podmínek (teplota do 25°C).